Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Ny malahelo dia halan'ny havany aza; Fa ny manan-karena no tian'ny maro."— Ohabolana 14:20

"Le pauvre est odieux même à son ami, Mais les amis du riche sont nombreux."— Proverbes 14:20

"The poor man is hated even by his neighbour, but the man of wealth has numbers of friends."— Proverbs 14:20

Ankizy