Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Raha amin'izao tontolo izao Aho, dia fahazavan'izao tontolo izao."— Jaona 9:5

"Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde."— Jean 9:5

"As long as I am in the world, I am the light of the world."— John 9:5

Ankizy