Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho an'ny tenany sy fahasahiana lehibe amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy."— ITimoty 3:13

"car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable, et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ."— 1 Timothée 3:13

"For those who have done good work as Deacons get for themselves a good position and become free from fear in the faith which is in Christ Jesus."— 1 Timothy 3:13