Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Koa amin'izany dia ataontsika fa finoana no anamarinana ny olona, fa tsy ny asan'ny lalàna."— Romana 3:28

"Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les oeuvres de la loi."— Romains 3:28

"For this reason, then, a man may get righteousness by faith without the works of the law."— Romans 3:28

Lémurien