Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Ary nahoana hianareo no miantso Ahy hoe: Tompoko, Tompoko, nefa tsy manao izay lazaiko?"— Lioka 6:46

"Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur! et ne faites-vous pas ce que je dis?"— Luc 6:46

"Why do you say to me, Lord, Lord, and do not the things which I say?"— Luke 6:46