Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Fa Jehovah no Mpitsara antsika; Jehovah no mpanome lalàna antsika; Jehovah no mpanjakantsika; Izy no hamonjy antsika."— Isaia 33:22

"Car l'Eternel est notre juge, L'Eternel est notre législateur, L'Eternel est notre roi: C'est lui qui nous sauve."— Esaïe 33:22

"For the Lord is our judge, the Lord is our law-giver, the Lord is our king; he will be our saviour."— Isaiah 33:22

Ankizy