Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona."— Matio 24:35

"Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point."— Matthieu 24:35

"Heaven and earth will come to an end, but my words will not come to an end."— Matthew 24:35

Vahiniala