Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Fa hanome rariny ny olony Izy Ary hanenina ny amin'ny mpanompony."— Salamo 135:14

"Car l'Eternel jugera son peuple, Et il aura pitiĆ© de ses serviteurs."— Psaumes 135:14

"For the Lord will be judge of his people's cause; his feelings will be changed to his servants."— Psalms 135:14

Vahiniala