Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Loharanon'aina ny vavan'ny marina; Fa loza no mandrakotra ny vavan'ny ratsy fanahy. [Izahao and. 6.]"— Ohabolana 10:11

"La bouche du juste est une source de vie, Mais la violence couvre la bouche des m├ęchants."— Proverbes 10:11

"The mouth of the upright man is a fountain of life, but the mouth of the evil-doer is a bitter cup."— Proverbs 10:11