Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Ho avy faingana Aho; tano mafy izay anananao, mba tsy hisy haka ny satroboninahitrao."— Apokalypsy 3:11

"Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne."— Apocalypse 3:11

"I come quickly: keep that which you have, so that no one may take your crown."— Revelation 3:11