Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Aoka hanan-kaja amin'ny olona ny fanambadiana, ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana: fa ny mpijangajanga sy ny mpaka vadin'olona dia hohelohin'Andriamanitra."— Hebreo 13:4

"Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères."— Hébreux 13:4

"Let married life be honoured among all of you and not made unclean; for men untrue in married life will be judged by God."— Hebrews 13:4

Lémurien