Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Ny ratsy fanahy azera [Na: roahina.] noho ny haratsiany; Fa ny marina matoky, na dia mby ao amin'ny fahafatesana aza."— Ohabolana 14:32

"Le méchant est renversé par sa méchanceté, Mais le juste trouve un refuge même en sa mort."— Proverbes 14:32

"The sinner is overturned in his evil-doing, but the upright man has hope in his righteousness."— Proverbs 14:32

Vahiniala