Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Sady tsara Hianao no Mpanao ny tsara; Ampianaro ahy ny didinao."— Salamo 119:68

"Tu es bon et bienfaisant; Enseigne-moi tes statuts!"— Psaumes 119:68

"You are good, and your works are good; give me knowledge of your rules."— Psalms 119:68

Ankizy