Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Ry malala, manao asa mahatoky hianao na amin'inona na amin'inona ataona amin'ireo rahalahy ireo, na dia vahiny aza izy,"— IIIJaona 1:5

"Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers,"— 3 Jean 1:5

"My loved one, you are doing a good work in being kind to those brothers who come from other places;"— 3 John 1:5