Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Farany, ry rahalahy, mivavaha ho anay, mba handehanan'ny tenin'ny Tompo faingana ka hankalazaina toy ny eo aminareo,"— IITesaloniana 3:1

"Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez-vous,"— 2 Thessaloniciens 3:1

"For the rest, my brothers, let there be prayer for us that the word of the Lord may go forward with increasing glory, even as it does with you;"— 2 Thessalonians 3:1

Ankizy