Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Tamin'ny alalany koa no efa nahazoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao, ka dia aoka isikahifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra."— Romana 5:2

"qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu."— Romains 5:2

"Through whom, in the same way, we have been able by faith to come to this grace in which we now are; and let us have joy in hope of the glory of God."— Romans 5:2

Ankizy