Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Ny madio no isehoanao fa madio; ary ny mpiolakolaka kosa no isehoanao fa lalin-tsaina*. [Heb: miolakolaka]"— Salamo 18:26

"Avec celui qui est pur tu te montres pur, Et avec le pervers tu agis selon sa perversit√©."— Psaumes 18:26

"He who is holy will see that you are holy; but to the man whose way is not straight you will be a hard judge."— Psalms 18:26

Vahiniala