Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Koa na zovy na zovy no hanetry tena tahaka ity zazakely ity, dia izy no ho lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra."— Matio 18:4

"C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux."— Matthieu 18:4

"Whoever, then, will make himself as low as this little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven."— Matthew 18:4

Riandrano