Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Fa ao amin'i Kristy Jesosy dia tsy mahasoa ny famorana na ny tsi-famorana, fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana."— Galatiana 5:6

"Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité."— Galates 5:6

"Because in Christ Jesus, having circumcision or not having circumcision are equally of no profit; but only faith working through love."— Galatians 5:6

Ankizy