Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"ary maty hamonjy ny olona rehetra izy, mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'Izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy."— IIKorintiana 5:15

"et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux."— 2 Corinthiens 5:15

"And that he underwent death for all, so that the living might no longer be living to themselves, but to him who underwent death for them and came back from the dead."— 2 Corinthians 5:15

Ankizy