Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Na dia izany asa, samia tia ny vadiny tahaka ny tenany hianareo lehilahy rehetra, ary aoka kosa ny vavy hanaja [hatahotra] ny lahy."— Efesiana 5:33

"Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari."— Ephésiens 5:33

"But do you, everyone, have love for his wife, even as for himself; and let the wife see that she has respect for her husband."— Ephesians 5:33