Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"fa izahay kosa mitory an'i Kristy voahombo tamin'ny hazo fijaliana, dia fahatafintohinana amin'ny Jiosy ary fahadalana amin'ny jentilisa,"— IKorintiana 1:23

"nous, nous prêchons Christ crucifié; scandale pour les Juifs et folie pour les païens,"— 1 Corinthiens 1:23

"But we give the good news of Christ on the cross, a hard thing to the Jews, and a foolish thing to the Gentiles;"— 1 Corinthians 1:23

Lémurien