Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Fa raha fantatrareo izay hevitry ny teny hoe: Famindrampo no sitrako, fa tsy fanatitra alatsa-dra (Hos.6.6), dia tsy mba nanameloka ny tsy manan-tsiny hianareo."— Matio 12:7

"Si vous saviez ce que signifie: Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices, vous n'auriez pas condamné des innocents."— Matthieu 12:7

"But if these words had been in your minds, My desire is for mercy and not for offerings, you would not have been judging those who have done no wrong."— Matthew 12:7

Lémurien