Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Ny fikasan'ny fo no amin'ny olona; Fa ny famalian'ny lela dia avy amin'i Jehovah."— Ohabolana 16:1

"Les projets que forme le coeur d├ępendent de l'homme, Mais la r├ęponse que donne la bouche vient de l'Eternel."— Proverbes 16:1

"The designs of the heart are man's, but the answer of the tongue comes from the Lord."— Proverbs 16:1